Login to e-Medical Maritime Service

How do you proceed if you can not use e-ID?

If you do not have or can get an e-ID, change login method to account and choose to create a new account.

Account

Information

Nya regler gällande medicinska krav för sjömän som arbetar ombord på fiskefartyg med en längd om 24 meter eller mer eller ombord på fiskefartyg som normalt stannar till sjöss i mer än tre dygn.

Den 15 november 2019 träder nya medicinska regler in för yrkesfiskare som omfattas av informationen ovan. Ändringarna innebär att sjömannen ska genomgå regelbundna läkarundersökningar. En sådan läkarundersökning benämns fullständig undersökning och består av en allmän undersökning samt syn- och hörselundersökning. Läkarintyget är giltigt i max 2 år. Mer information om vad som omfattas av en fullständig hälsoundersökning hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk 2 och 3 kapitlet.

 

Vad innebär detta för mig som Läkare?

 

Det är ett krav att du håller dig uppdaterat om regelverket som gäller för läkarintyg för sjöfolk. Det är viktigt att du ställer följdfrågor om du ska undersöka en sjöman som jobbar ombord ett fiskefartyg. Ofta uppger de att de ska ha ett läkarintyg för fiskare och det är viktigt att du utfärdar rätt intyg. Ändringar kommer att göras i Sjöläkarwebben men i dagsläget ska du välja mellan obegränsad eller begränsad fart för att sjömännen som omfattas av de nya ändringarna uppfyller de nya kraven.